Planlægning inden byggeriet igangsættes


Denne side indeholder en beskrivelse af nogle af de trin vi har været gennem i forberedelsen af vores byggeri samt arbejdet med at tegne og indrette vores hus

Optegnelsen er ikke fuldstændig. Der er mange ting, der ikke er beskrevet her og enkelte ting er først beskrevet lang tid efter, at de er sket.

Dato

Handling

April 2001

Vi beslutter os for at undersøge om det kan lade sig gøre for os at bygge eget nyt hus.

Maj 2001

Vi har fået tilsendt udspecificeret plan for et Eurodanhus, der har en del af de ting som vi vil lægge vægt på. Det var en rar fornemmelse at sidde i showroom og se materialer og vælge.

Prisen ser ud til at ligge indenfor vores rammer

Juni 2001

Vi har fået et tilsvarende tilbud fra Lind og Risør. De er dog væsentlig dyrere, men har også mange flere ting med som standard. Det virker som gennemarbejdede huse. En del af de faste valg ville vi dog ikke selv vælge.

Juni/Juli 2001

Vi har valgt at give det chancen, men holder øjne og øre åbne for brugte huse samtidig.

Juni/Juli 2001

Hvor er der grunde? Vi har kig på en udstykning i Måløv, der sælges i efteråret. Men har vi overhovedet råd til at byde det der skal til.

Oktober 2001

Der udbydes nye grunde i Østerhøjkvarteret, Måløv. Vi byder på nogle af grundene, selvom de ikke ligger hvor vi helst vil have dem.

November 2001

Afslag på grunde i Østerhøj

November 2001

Udbud af grunde i Søndergårdkvarteret. Efter lange overvejelser byder vi først på grunde til huse i et plan. Efter et besøg i et Eurodan 1½-plans hus i Rinkenæs med Lenes forældre beslutter vi at byde på nogle grunde til 1½-2 plan huse.

30. November 2001

Brev fra Ballerup kommune. Vi har fået tilbudt en grund. Parcel nr. B2.9. Stor lykke!! Også stor bekymring. For vi har til vores gru overset grænsen på 35 graders taghældning. Vi kan IKKE bygge 1½ planshue eller fisker/skagenshuse. Nu bliver det garanteret for dyrt for os.

Uge 49, 2001

MANGE timer bruges på nettet for at finde forslag til 1½-planshuse med lille taghældning. Flere har forslag. Trempelhuse ser ud til at være en mulighed. Frydkjær har endda disse huse med i deres katalog.

9.12-2001

Besøg i Frydkjær prøvehus i Bregnerød. Meget spændende. Passende størrelse og materialer. Det lader heller ikke til at prisen er urimelig.

16.12.2001

Vi har været på besøg på vores grund. De er allerede nået langt med tilkørselsveje mv. Grunden ligger bare helt perfekt. Den er flad som forventet og der ser ud til at være fin undergrund. Altså frygter vi ikke de store efterfunderingsomkostninger.

Mathias virkede ikke alt for vild med "marken". De store kornstubbe var i vejen for de små ben.

17.12.2001

Besøg hos Frydkjær i Taastrup. Rart at være i et showroom samtidig med at man snakker om ens fremtidige byggeri. Man kan se lidt om materialer og spørge mere målrettet. Også selvom vi bare skal have nogle overslag i første omgang.

Besøget var meget positivt. Gode standardvalg og MANGE valgmuligheder. "Jamen, vi flytter da bare de indvendige mure mv.", "Jeg vil heller ikke have min stue mød øst" og "I kan spare mange penge ved selv at købe parketgulvet og sætte indbygnngsspot op" var nogle af udtalelserne fra vores byggerådgiver.

19.12.2001

Byggebudgetforslag fra Frydkjær kommet. På trods af vore ønsker om diverse ekstravalg (badekar mv.) bliver prisen ikke høj. Bl.a. også fordi vores eget arbejde er fastsat til ca. 60.000 kr. (excl. materialer som vi selv skal anskaffe).

19.2.2002

Ude at kigge på Bülow Nielsen prøvehus i Roskilde. I samme kvarter er der opført et Frydkjær trempelhus. Vi var så heldige at løbe ind i ejerne og kom ind i huset og fik t godt indtryk. Dette resulterer i nogle overvejelser omkring størrelsen af stuen.

20.1.2002

Nyt besøg hos Frydkjær. Vi havde tegnet et hus op kombineret ud fra to af Frydkjærs tegninger. Derudover havde vi opstillet en række krav til og spg. til mødet. Vi fik svar på de fleste af dem og fik at vide, at det så spændende ud.

Vores indtryk af Frykjær er stadigt meget positivt.

25.1.2002

Der er kommet nye beregninger og skitser af det nye Frykjær hus. Vi er MEGET positive.

6.2.2002

Vi havde besøg af arkitekten Jacob Jensen, der havde et fantastisk godt skitseforslag med til os.

Jacob Jensen og hans kone Aase gjorde et virkelig godt indtryk. De skal blot have et honorar og vil derefter fungere som rådgiver. Dvs. lave tegninger og beregninger til huset. Forhandle entrepriser med alle entreprenører. Hvis der kommer besparelser tilkommer de os direkte (dette vil ikke være tilfældet med typehusfirmaerne.).

Som garanti for at prisen ikke bliver for stor får Jacob Jensen et rammebeløb som projektet ikke må overstige.

22.2.2002

Til møde i Jacob jensens tegnestue. Vi har haft mange overvejelser om, hvad vi skulle forvente af dette møde og hvad vi ville komme afsted med efter mødet. Mødet varede 4 timer! og vores holdning til jacob Jensen har på ingen måder ændret sig.

JJ. havde til mødet fremstillet nogle nye skitser med nogle ændringer. Efter nogle overvejelser frem og tilbage samt nogle forslag til ændringer endte det med at vi var overbevist om at den foreslåede skitse ville være helt perfekt.

Vi gennemgik nogle af de overordnede materialevalg som JJ skal bruge til at påbegynde tilbudsindhentning mv. Bl.a. så vi på tegl og blev henvist til bl.a. Petersens Teglværk i Egernsund, hvor vi kunne se på nogle forskellige sten. Derudover viste det sig, at et hus JJ har været rådgiver på i Sønderborg (Jens Jessensvej) faktisk havde foretaget samme valg af sten, tag, vinduer og træværk. Han anbefalede at vi gik forbi og besigtigede disse ting.

Vi fik ydermere præciseret nogle ting omkring materialevalget som skal opfyldes, hvis vi skulle acceptere rådgivningsaftalen.

JJ skal tirsdag d. 26.2 have et møde med en entreprenør han påtænker at benýtte til vores byggeri. Han havde allerede talt med ham og det lød som om projektet kan gennemføres til den forventede pris.

d. 23.2.2002

Vi kørte forbi Egernsund og så på mursten. Der var mange muligheder, men lige så mange som vi ikke kan bruge pga. restriktionen om de gule mursten. Der var dog en d31 som vi syntes godt om. Det var den samme sten som var benyttet på Jens Jessensvej i Sønderborg.

d. 24.2.2002

Jens Jessensvej besigtiges. Vi gik en tur til Jens Jessensvej og så på JJ’s projekt. Det må have set sjovt ud indefra, for vi stod og pegede og diskuterede et stykke tid. Vi var enige om at vinduer, tag, mursten og træværk passede fint til vores ønsker.

Til vores held kom ejeren af huset hjem, så vi fik en snak med ham om JJ som rådgiver. De havde ikke haft problemer overhovedet og var særdeles tilfredse. Citat: "Jacob Jensen virker som om han har et godt greb om og arbejde med håndværkerne".

Efter at have taget afsked og derefter gået om på den anden side af huset dukkede ejeren pludselig op igen og spurgte om vi ville ind og se huset... Juhuu, det ville vi gerne.

Huset var virkeligt lækkert med mange af de materialer som vi også har overvejet.

d. 26.2.2002

Så er vores (betingede) skøde kommet. Der er ikke de store bemærkninger hertil. Det er i det store hele blot hvad der har stået i de papirer vi har set tidligere.

Skødet underskrives og sendes afsted. Depositum for grunden betales.

Marts 2002

Der bliver brugt en del "brødpapir" på at tegne hus og lave indretning. Hvordan får vi plads til badekar og brusekabine samtidig med et stort skab? Hvordan kan vi lave en entré, der virker stor og samtidig ikke tager alt for meget plads? Der er utroligt mange muligheder.

Selvom det er rart at kunne designe alt selv er det også en stor opgave, da der er mange ting at tage hensyn til.

Efter at have konfereret med en af vores jurakyndige venner underskriver vi kontrakten med Jacob Jensen om rådgivning, tegning og byggestyring af vores byggeprojekt.

Marts/april 2002

Mange prøvehuse og Byggecentrum besøges for at få idéer til indretning og idéer om størrelsesforhold.

Alt virker som om vi er i god tid og ikke er så pressede tidsmæssigt - Vi skal nok blive klogere!

April 2002

Der sker ikke så meget i projektet for tiden. Vi har travlt på arbejdet og Jacob Jensen er ligeledes travlt optaget af andre projekter. Det virker stadig som om vi har rigelig med overskud og tid.

Vi får snakket lidt mere økonomi gennem med vores bankrådgiver.

Maj 2002

Nu skal der til at ske noget. Vi har erfaret at behandlingstiden for at få en byggetilladelse er 6-8 uger! Tanken var jo at vi skulle i gang til august.

Vi får lavet de sidste ændringer til tegningerne, kommenteret entreprisebeskrivelserne. Det virker dog stadig langt fra som det er de endelige beskrivelser. Der er en lang række ting som vi ikke aner noget om og mange ting som vi ikke er afklarede omkring. Vi aner ikke om de ting som vi synes er vigtige også er taget i betragtning.

Vi begynder at se meget nærmere på køkkenløsninger. Besøg hos Vordingborg køkkener og HTH. Der er relativ stor forskel på priserne, men det er svært at afgøre om det er sammenlignelige tilbud vi har fået.

Det er svært at se, at byggemodningen af grunden skal nå at blive færdig inden vi overtager grunden d. 1. Juli. Der er tomt for håndværkere uanset hvornår vi kommer forbi.

Juni 2002

Ansøgning om byggetilladelse indsendes. Jacob Jensen har efterhånden fået lavet underhåndsaftaler med de fleste håndværkere. Økonomisk ser alt stadig lovende ud. Der er dog stadig lang tid til vi kan få et samlet billede over prisen for vores projekt.

Vi møder efterhånden nogle af naboerne på vores ugentlige ture til Søndergård.

Vi får afslag på vores byggeprojekt - taget er ikke et symmetrisk saddeltag!! Det stod der altså ikke noget om i lokalplanen. Det er dog den fortolkning som forvaltningen har valgt. Flere måneders planlægning ser pludselig ud til at falde til jorden ØV!!

Juni/Juli 2002

Vi er ikke de eneste, der er løbet ind i problemer med byggetilladelser. De fleste af vore naboer har dog valgt at følge forvaltningens afgørelse.

Flere af naboerne har gode erfaringer med samarbejdet med forvaltningen. Det gælder i første omgang ikke for os. De afslår blankt at mødes med os så vi kan snakke gennem, hvad der skal til for at projektet kan godkendes. Omvendt er de altid villige til at forklare, hvad problemet er og hvordan tingene kommer videre.

Fra flere sider får vi bekræftet, at Ballerup kommune er meget krakilske mht. byggesager. Indtil vi fik vores eget afslag havde vi dog ingen problemer hermed, men når vi synes de har været for upræcise i deres lokalplan og bygherrevejledning så er sagen jo lidt anderledes.

Vi lader os ikke slå ud af afslaget, men beslutter at klage over afgørelsen, så politikkerne får mulighed for at tage stilling til vores projekt.

Nu begynder de første regninger at løbe ind. Arkitekten skal have første afdrag og grunden skal betales. Heldigvis kan vi låne pengene af vore forældre i første omgang, så vi kan vente med at optage byggelån eller realkreditlån til vi kender det samlede projekts omkostninger.

Desværre løber vi nu ind i ferieperioden så tingene tager pludselig længere tid. Meget tyder nu på, at vi ikke kommer i gang til den aftalte tid. Vi ved grundet afslaget heller ikke om vi skal til at tegne hele projektet om eller hvordan økonomien berøres af ændringer. Det hel er i det hele taget lidt surt. Dette bliver ikke mindre da andre efterhånden kommer i gang med deres byggeri.

Vi har samlet en meget stor bunke kataloger fra diverse firmaer om gulve, køkkener, bad, vinduer, hvidevarer……. Der er simpelthen alt for mange muligheder!

Nyt besøg hos HTH. God sparring og god snak med vores køkkenkonsulent. Nu venter vi blot på dommen - det er helt sikker ikke billigt!

Juli 2002

Flere er nu i fuld gang med at støbe fundamenter og få afsat huse. Det kribler i hele kroppen for at komme i gang.

Byggemodningen nåede trods alt at blive færdig, selvom der stadig mangler nogle ting. Disse kommer dog først når området er færdigbebygget.

Vi får talt med de fleste af vores nye naboer og set deres projekter. Et af disse projekter minder meget om vores. Dette projekt er blevet godkendt, så nu er der blot mere der taler til fordel for vores sag.

Juli 2002

Tilbud fra HTH ankommer. Det var som frygtet en større omgang. Nu skal sommerferien bruges på at vælge og ikke mindst fravælge nødvendige og overflødige ting.

Primo August 2002

Vores sag er ikke kommet på dagsordenen til mødet i Teknik- og miljøudvalget den 13. august. STOR utilfredshed indtil vi snakker med kommunen. "Nej, sagen blev taget af dagsordenen efter at formanden for udvalget havde set på den. Hans vurdering er at der ikke er problemer med dan valgte tagform." - JUHUUUU!!!

Et par dage senere får vi skriftligt tilsagn om at vores projekt er principgodkendt og om hvilke informationer kommunen mangler for at kunne give tilladelse.

Da vi jp ikke har kunnet arbejde videre med vores sag i løbet af ferien er der pludselig mange ting som mangler. Der er stadig nogle tilretninger som skal gennemføres.

Ultimo august 2002

Besøg hos Vordingborg køkkener. Får tegnet et køkken efter vores anvisninger. Tilsyneladende kan vi få lidt mere med og en anelse billigere end tilfældet var hos HTH. Vi afventer at få den fulde beregning på køkken, bryggers og gardarobeskabe.

Efter et besøg hos Alice Butik i Herlev har vi fået valgt fliser og klinker. Vi fik en utrolig god betjening og synes at udvalget var godt. Priserne er heller ikke alt for høje, når vi sammenligner med Mosaikhjørnet i Glostrup.

Medio september 2002

Endelig har vi fået sendt opdaterede tegninger og beregninger afsted til kommunen. Der var desværre mere arbejde i dem end først forventet. Dog kunne vi her godt have ønsket os lidt hurtigere arbejde og højere prioritet af vores projekt hos Jacob Jensen.

Vi satser på byggestart primo oktober (2 måneder forsinket i forhold til den oprindelige plan)

1. oktober 2002

Efter lang tids utålmodig venten har vi endelig fået vores byggetilladelse.
Hele sagen har trukket ud dels pga. kommunens første afvisning af projektet og somemrferien, men også pga. en lidt lang arbejdsgang med at få rettet de sidste tegninger mv. til.
I morgen kan vi så endelig skrive kontrakter med de forskellige entreprenører. og mandag skulle vi gerne igang med byggeriet.

8. oktober 2002

Kontrakterne med entreprenørerne underskrives og byggeriet går igang.