Billeder fra den 27. februar 2003

Vejret bliver ved med at drille. Det er simpelthen for koldt til murerne rigtig har kunnet lave noget - indtil denne uge. Så nu er de heldigvis færdige med det udvendige murerarbejde. I næste uge skulle de sidste vinduer efter alt at dømme blive isat. Derefter kan vi få lidt varme på og det indvendige arbejde kan rigtig komme igang.

Tilbage

Allerede ved indkørslen til Søndergårds alle kan man se, at nu har vores hus fået mere karakter. Mursten ser nu bedre ud end det sorte vindpap, der hidtil har skjult vores hus i "Myrholmen skyline".

Lidt tættere på er det tydeligt, at vores hus ligger bag den absolutte top i området. Man kan derfor kun se 1. salen på vores hus, mens naboernes huse er fuldt blotlagte.

Murerne er færdige med de udvendige mure. Her den sydvendte gavl.

Her fra vest..

Og fra nordøst.

For at kunne arbejde med mørtlen i det kolde vejr bruges opvarmet vand,

Og fugerne skrabes ud. De bliver efterfølgende fuget efter når det bliver varmere i vejret.

De udvendige sålbænke er færdige.

og de indvendige murede vindueskarme er ved at blive lavet.

Tilbage