Billeder fra den 8. marts 2003

Nu sker der noget - de sidste vinduer er kommet i, varmeapparat og affugter kører, slidlaget er støbt og vi kan efterhånden overskue det tilbageværende arbejde.

Tilbage

De sidste vinduer i den sydvendte gavl er endelig kommet på plads. Dette har været afgørende for at der kunne arbejdes indenfor.

Samtidig har vi monteret en midlertidig hoveddør så den rigtige dør ikke bliver beskadiget af arbejdet, hvor store mængder materialer skal slæbes ud og ind.

En detalje ved taglægning. Der sættes små "fangere" ind ved nederste tagsten, så dyr ike kan komme ind.

En anden detalje. Sådan er taget under udhænget lavet. Her ses overgangen til den lille kvist ved soveværelsesvinduet.

Og en sidste detalje. Murstenene har skullet tilpasses skråvæggen.

Indenfor er slidlaget på gulvet blevet støbt. Her ses gangen ned mod den midlertidige hoveddør.

I de to børneværelser er gulvet en anelse lavere, så overkanten af gulvtæppet i værelserne og klinkerne i gangen flugter.

Det støbte slidlag og alt træet betyder, at fugtigheden i huset er meget stor. Der er derfor sat varmeapparat og affugter til at udtørre. Det giver godt 1 liter vand i timen!! Vi har derfor kørt i pendulfart mellem Valby og Måløv for at tømme. Endvidere har Alf og Rikke været forbi og tømt af.

I bryggerset er der stadig lige stor forvirring omkring vand og varmerør. Da huset ikke har været aflåst indtil nu er gaskedlen ikke monteret, så vi havde lidt bedre tid til at få gjort spartlingen i hjørnet færdig.

I modsatte side er forvirring omkring el- og telekablerne ikke mindre.

Da det nu er tøvejr igen er de store sandbunker igen sjove at lege i for Mathias. Desværre for moderen er mængden af hjembragt mudder også vokset ganske betragteligt.

Tilbage